Tilladelse til billeder

På hjemmesiden bruger vi en række billeder fra unsplash. Derfor vil vi lige sige tak og henvise til de som har taget disse billeder.

Photo by Kate Oseen on Unsplash

Photo by ConvertKit on Unsplash