Servicebetingelser

Denne side blev sidst opdateret den 29. august 2020

Generelt

Når der oprettes en konto på ratacast.com accepteres nedenstående vilkår og betingelser i mellem leverandøren (RataCast) og kontoejeren (Kunden). RataCast leveres og ejes af:

 • No Pointless Apps ApS
 • Provstlund Alle 11
 • 8700 Horsens
 • CVR: 33781628

RataCast forbeholder sig retten til at ændre og opdatere nedenstående betingelser uden varsel. Det betyder også at ovenstående ejerskab til enhver tid kan ændres uden samtykke med kunden. Du kan altid tilgå den nyeste version af disse vilkår og betingelser på http://www.ratacast.com/jura/servicebetingelser.

Overtrædes nedenstånde vilkår og betingelser, forbeholder RataCast sig retten til at slette kundens konto og alle oplysninger der måtte tilhører den.

Generelle betingelser

 1. Kunden skal angive en valid emailadresse samt sit fulde navn ved oprettelse.
 2. Kunden er selv ansvarlig for sikkerheden for sin konto. Det er kundens ansvar at beskytte og vedligeholde sin adgangskode og invitationskode. RataCast kan ikke drages til ansvar for hvad der sker med kundens konto og oplysninger. Kunden er ansvarlig for alt indhold der lægges på sin RataCast konto. Indholdet må ikke være af ulovlig karakter.
 3. RataCast kan ikke drages til ansvar for hverken direkte eller indirekte fejl hos kunden. Herunder fejl som er opstået pga. brugen af RataCast. Det betyder at det er kundens eget ansvar at sikre korrekte informationer i vagtplanerne i RataCast.
 4. RataCast kan ikke drages til ansvar for fejl i vagtplaner eller andet indhold på RataCast.
 5. Kundens erstatningskrav over for RataCast kan under ingen omstændigheder overstige summen af kundens betalinger for de seneste 6 måneders ydelser. Det samme gælder ved brud på persondatasikkerheden eller behandlinger, som kunden har ansvaret for, og som er foretaget af RataCast. Retter en registreret et erstatningskrav direkte mod RataCast, har RataCast desuden ret til at søge løbende regres for de hermed forbundne udgifter af enhver art, og således at RataCast i intet tilfælde betaler erstatning i videre omfang end angivet.
 6. RataCast kan til enhver tid opdatere og ændre i RataCast applikationen. RataCast kan være utilgængelig i forbindelse med opdateringer, men RataCast bestræber sig på at minimere utilgængeligheden i forbindelse med opdateringer af RataCast.
 7. RataCast er designet til at udgive podcasts. Bruges RataCast ikke hensigtsmæssigt og har vi mistanke om misbrug, forbeholder RataCast sig retten til at slette og blokere kunden.
 8. RataCast forbeholder sig ret til at kræve betaling for bistand til den dataansvarlige i medfør af databehandleraftalen til en fastsat timetakst på 1.500 kr. ekskl. moms.

Betingelser for betaling og abonnement

 1. Alle priser er opgivet i danske kroner eksklusiv moms. RataCast kan justere priser i forhold til valutakurser, nettoprisindeks, afgifter og lignende således at RataCast stilles uændret.
 2. Et gyldigt og understøttet betalingskort er krævet for at bruge RataCast udover den gratis prøveperiode.
 3. RataCast kan benyttes gratis i op til 30 dage. Ved udløbet af prøveperioden beder RataCast kunden vælge en abonnements plan samt at udfylde kortoplysninger. Herefter påbegyndes abonnementet.
 4. Abonnementet løber for 30 dage ad gangen og forlænges automatisk med forudbetaling af den kommende periode.
 5. Ved påbegyndelsen af abonnementet giver kunden automatisk RataCast ret til at trække det pågældende abonnements beløb.
 6. Hvis RataCast kontoen ikke opsiges inden den gratis prøveperiode udløber, trækkes beløbet for den kommende måneds abonnement.
 7. Der sendes automatisk faktura på betalingen pr. email.
 8. Ved opgradering eller nedgradering af abonnement hæves det nye beløb automatisk ved næstkommende hævning.
 9. Fattes der mistanke om at der oprettes flere nye konti af samme kunde eller under nyt navn, med henblik på at undgå at betale abonnement, forbeholder RataCast sig retten til at blokere en konto.

Opsigelse og refundering

 1. Kunden kan bruge RataCast i 30 dage uden beregning.
 2. Opsiges RataCast inden 30 dage betaler Kunden ingenting.
 3. Sletter kunden sin RataCast konto stoppes opkrævningen således at der ikke opkræves for den efterfølgende måned.
 4. Det er kundens egen opgave at opsige og lukke sin konto hos RataCast. RataCast betragter det ikke som en opsigelse at modtage en email eller brev. Kunden skal selv via RataCast, slette sin konto hvorved abonnementet opsiges.
 5. Har kunden forudbetalt for en længere periode, refunderes der ikke et eventuelt restbeløb.
 6. Har kunden ubrugte lyt, refunderes beløbet ikke.
 7. Da leveringen sker digitalt er der ingen returret ej heller 14 dages fortrydelsesret. Ydelsen leveres på tidspunktet for betalingen.

Kundeservice

 • Hvis der er brug for hjælp til RataCast, kan RataCast kontaktes på support@ratacast.com.
Disse betingelser er tilpasset fra Basecamps betingelser, der er tilgængelige under en Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC BY 4.0), og er til rådighed her under samme licens.